Typles

2hands4kids is een typmethode die afwijkt van klassieke dactylolessen, met als doel functioneel
en blind te kunnen typen.

Voor wie?

Alle kinderen die gemotiveerd zijn om te leren typen vanaf ongeveer 9 jaar.

Deze methode is eveneens geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie en dysorthografie

Hoe?

2hands4kids biedt een speelse en kindvriendelijke aanpak waarbij alle zintuigen en leerkanalen geprikkeld worden om het typen te verwerven en
te automatiseren. Er wordt gewerkt met kleurtjes, figuurtjes, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, …

Door bewust met iets anders bezig te zijn, wordt het onbewuste geautomatiseerd. We leren eerst de letters en letterposities. Vanuit deze kennis automatiseren we het fijn-motorisch handelen.

Praktische info

In kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen

10 lessen + 1 intakemoment met de ouders of begeleider

Door erkende 2hands4kids trainers

Contacteer ons gerust voor vrijblijvende info