Logopedie

Als logopedisten houden wij ons bezig met de preventie, het onderzoek en de behandelingen van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal en stem

 

Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Dit omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, ondersteunende communicatiesystemen.

Graag begeleiden we je bij volgende problemen:

Spraakstoornissen

articulatie

Articulatiestoornissen

Stoornissen waarbij spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden.

Afwijkend mondgedrag

Foutieve gedragingen zoals mondademen, duimzuigen, tongpersen (foutief slikpatroon) die een
verband hebben met gebitsafwijkingen en foutieve articulatie.

Motorische spraakstoornissen (dysartrie)

Gestoorde spraak bij patiënten met een aandoening van het zenuwletsel (ziekte van Parkinson, multiple sclerose,...).

Taalstoornissen

leerproblemen

Taalontwikkelingsstoornissen

Problemen bij de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw) de taalinhoud (woordenschat) en het taalgebruik.

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen

Problemen met het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen), het omzetten van gesproken taal in geschreven taal (spellen) of een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.

Neurologische taalstoornissen (afasie)

Verworven taalstoornissen na een beroerte of een trauma, waardoor men problemen heeft bij het begrijpen of gebruiken van taal

Stemstoornissen

stemtherapie

Heesheid of stemverlies door organische oorzaken (stembandknobbels, stemplooiverlamming,.. ) of functionele oorzaken zoals foutief stemgebruik of stemmisbruik